[ux_banner bg=”2470″ bg_size=”original” bg_pos=”100% 64%”] [text_box text_color=”dark” width=”100″ position_x=”50″ position_y=”50″ text_align=”left”] [row style=”collapse”] [col span=”8″ span__sm=”12″ divider=”0″ align=”left”]

Dịch vụ tên miền

Kiểm tra và đăng ký tên miền ngay từ bây giờ
để bảo vệ thương hiệu của bạn

[ux_slider nav_pos=”outside” nav_style=”simple” nav_color=”dark” bullets=”false” timer=”4000″] [row_inner style=”small” col_bg=”rgb(255,255,255)” v_align=”middle” depth_hover=”3″] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″ align=”center” bg_radius=”15″]

.net 269.000đ/năm

[/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″ align=”center” bg_radius=”15″]

.audio 3.296.000đ/năm

[/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″ align=”center” bg_radius=”15″]

.audio 3.296.000đ/năm

[/col_inner] [/row_inner] [row_inner style=”small” col_bg=”rgb(255,255,255)” v_align=”middle” depth_hover=”3″] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″ align=”center” bg_radius=”15″]

.net 269.000đ/năm

[/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″ align=”center” bg_radius=”15″]

.audio 3.296.000đ/năm

[/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″ align=”center” bg_radius=”15″]

.audio 3.296.000đ/năm

[/col_inner] [/row_inner] [/ux_slider] [/col] [/row] [/text_box] [/ux_banner] [section] [row] [col span__sm=”12″]
[/col] [/row] [/section]