[section label=”Hero Banner 5″ bg_color=”#6fa6d4″ dark=”true” padding=”0px”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[row_inner style=”collapse” h_align=”center” padding=”0px 0px 0px 0px” padding__sm=”40px 0px 20px 0px”]

[col_inner span=”9″ span__sm=”10″ padding=”50px 0px 50px 0px”]

Dịch vụ lưu trữ

WordPress Hosting v3

Tối ưu dành riêng cho website WordPress để mang lại những trải nghiệm tuyệt vời dành cho bạn: Sử dụng 100% ổ cứng SSD ENT Cam kết online 99,9% Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp luôn sẵn sàng khi bạn cần

Chỉ từ 69.000 đ/tháng

[button text=”Bắt đầu” color=”secondary” radius=”10″ link=”https://www.adamnet.nl/over-adamnet/”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ bg_color=”rgb(0,0,0)”]

[ux_banner height=”400px” height__sm=”300px” bg=”922″ visibility=”hide-for-small”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_overlay=”rgb(243, 243, 243)”]

Khách hàng nói gì về dịch vụ Tối Ưu WordPress của HITIme

[row]

[col span__sm=”12″]

[block id=”1040″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row style=”large”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”927″ pos=”center” icon_color=”rgb(6, 114, 186)”]

Tối ưu dành riêng cho website WordPress.

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”933″ img_width=”70″ pos=”center” icon_color=”rgb(0, 153, 255)”]

Hoàn tiền trong vòng 30 ngày.

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”929″ pos=”center” icon_color=”rgb(6, 114, 186)”]

Thư viện giao diện WordPress cao cấp và hơn thế nữa!.

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]

Tiết Kiệm
69.000 đ
 • Bắt đầu một trang WordPress đơn giản
 • 1 website
 • 2 GB dung lượng lưu trữ SSD ENT
 • 30 GB băng thông
 • Tùy chọn máy chủ VietNam/Singapore
 • 5 giao diện WordPress cao cấp
 • Miễn phí chứng chỉ SSL
 • Hiệu suất máy chủ Tiêu chuẩn
Mua ngay
Cơ Bản
99.000 đ
 • Thêm truy cập và dung lượng cho trang web
 • 1 website
 • 5 GB dung lượng lưu trữ SSD ENT
 • Băng thông không giới hạn
 • Tùy chọn máy chủ VietNam/Singapore
 • 10 giao diện WordPress cao cấp
 • Miễn phí chứng chỉ SSL
 • Hiệu suất máy chủ Tiêu chuẩn
Mua ngay
Cửa Hàng
199.000 đ
 • Tăng tốc kinh doanh với 2 trang web, bao gồm tên miền
 • 2 website
 • 10 GB dung lượng lưu trữ SSD ENT
 • Băng thông không giới hạn
 • Tùy chọn máy chủ VietNam/Singapore
 • 20 giao diện WordPress cao cấp
 • Miễn phí chứng chỉ SSL Wildcard
 • x2 hiệu suất máy chủ
 • 2 Khu vực để thử nghiệm
 • Miễn phí tên miền .com/.online năm đầu
Mua ngay
Doanh Nghiệp
299.000 đ
 • An toàn hơn và được tối ưu hiệu suất
 • 3 website
 • 15 GB dung lượng lưu trữ SSD ENT
 • Băng thông không giới hạn
 • Tùy chọn máy chủ VietNam/Singapore
 • 30 giao diện WordPress cao cấp
 • Miễn phí chứng chỉ SSL Wildcard
 • x2 hiệu suất máy chủ
 • 3 Khu vực để thử nghiệm
 • Miễn phí tên miền .com/.online năm đầu
 • Tối ưu trang web với gói WPOP – Tốc độ
Mua ngay
Cao Cấp
409.000 đ
 • 3 trang web được bổ sung CPU và RAM dành riêng
 • 3 website
 • 20 GB dung lượng lưu trữ SSD ENT
 • Băng thông không giới hạn
 • Tùy chọn máy chủ VietNam/Singapore
 • 40 giao diện WordPress cao cấp
 • Miễn phí chứng chỉ SSL Wildcard
 • x3 hiệu suất máy chủ
 • 3 Khu vực để thử nghiệm
 • Miễn phí tên miền .com/.online năm đầu
 • Tối ưu trang web với gói WPOP – Tốc độ
Mua ngay
Tối Ưu
499.000 đ
 • Trang web có lưu lượng truy cập lớn được tối ưu hóa và quét mã độc
 • 5 website
 • 40 GB dung lượng lưu trữ SSD ENT
 • Băng thông không giới hạn
 • Tùy chọn máy chủ VietNam/Singapore
 • 50 giao diện WordPress cao cấp
 • Miễn phí chứng chỉ SSL Wildcard
 • x4 hiệu suất máy chủ
 • 5 Khu vực để thử nghiệm
 • Miễn phí tên miền .com/.online năm đầu
 • Tối ưu trang web với gói WPOP – Toàn diện
Mua ngay

[section label=”gói dịch vụ” bg_overlay=”rgb(243, 243, 243)” visibility=”hidden”]

[row padding=”15px 15px 15px 15px” depth=”3″]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

Tiết Kiệm

Bắt đầu một trang WordPress đơn giản

[gap]

69.000đ/tháng

[button text=”đặt mua” radius=”10″ expand=”true”]

1 website

2 GB dung lượng lưu trữ SSD 

30 GB băng thông 

Tùy chọn máy chủ VietNam/Singapore 

5 giao diện WordPress cao cấp 

Miễn phí chứng chỉ SSL 

Hiệu suất máy chủ Tiêu chuẩn 

 

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

Cơ Bản

Thêm truy cập và dung lượng cho trang web

[gap]

99.000đ/tháng

[button text=”đặt mua” radius=”10″ expand=”true”]

1 website

5 GB dung lượng lưu trữ SSD ENT 

Băng thông không giới hạn 

Tùy chọn máy chủ VietNam/Singapore 

10 giao diện WordPress cao cấp 

Miễn phí chứng chỉ SSL 

Hiệu suất máy chủ Tiêu chuẩn 

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

Cửa Hàng

Tăng tốc kinh doanh với 2 trang web, bao gồm tên miền

[gap height=”24px”]

199.000đ/tháng

[button text=”đặt mua” radius=”10″ expand=”true”]

2 website

10 GB dung lượng lưu trữ SSD ENT 

Băng thông không giới hạn 

Tùy chọn máy chủ VietNam/Singapore 

20 giao diện WordPress cao cấp 

Miễn phí chứng chỉ SSL Wildcard 

x2 hiệu suất máy chủ 

2 Khu vực để thử nghiệm 

Miễn phí tên miền .com/.online năm đầu 

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ margin=”5pxx 0px 0px 0px”]

Doanh Nghiệp

An toàn hơn và được tối ưu hiệu suất

[gap]

299.000đ/tháng

[button text=”đặt mua” radius=”10″ expand=”true”]

3 website

15 GB dung lượng lưu trữ SSD ENT 

Băng thông không giới hạn 

Tùy chọn máy chủ VietNam/Singapore 

30 giao diện WordPress cao cấp 

Miễn phí chứng chỉ SSL Wildcard 

x2 hiệu suất máy chủ 

3 Khu vực để thử nghiệm 

Miễn phí tên miền .com/.online năm đầu 

Tối ưu trang web với gói WPOP – Tốc độ 

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

Cao Cấp

3 trang web được bổ sung CPU và RAM dành riêng

[gap height=”26px”]

409.000đ/tháng

[button text=”đặt mua” radius=”10″ expand=”true”]

3 website

20 GB dung lượng lưu trữ SSD ENT 

Băng thông không giới hạn 

Tùy chọn máy chủ VietNam/Singapore 

40 giao diện WordPress cao cấp 

Miễn phí chứng chỉ SSL Wildcard 

x3 hiệu suất máy chủ 

3 Khu vực để thử nghiệm 

Miễn phí tên miền .com/.online năm đầu 

Tối ưu trang web với gói WPOP – Tốc độ 

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

Tối Ưu

Trang web có lưu lượng truy cập lớn được tối ưu hóa và quét mã độc

[gap height=”26px”]

499.000đ/tháng

[button text=”đặt mua” radius=”10″ expand=”true”]

5 website

40 GB dung lượng lưu trữ SSD ENT 

Băng thông không giới hạn 

Tùy chọn máy chủ VietNam/Singapore 

50 giao diện WordPress cao cấp 

Miễn phí chứng chỉ SSL Wildcard 

x4 hiệu suất máy chủ 

5 Khu vực để thử nghiệm 

Miễn phí tên miền .com/.online năm đầu 

Tối ưu trang web với gói WPOP – Toàn diện 

[/col]
[col span__sm=”12″]

wbr-pricing-table id=1122

[/col]

[/row]

[row col_style=”dashed”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”865″ img_width=”25″ pos=”left”]

Hỗ trợ WordPress

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”865″ img_width=”25″ pos=”left”]

Công nghệ bảo mật SSL

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”865″ img_width=”25″ pos=”left”]

Ổ cứng lưu trữ SSD

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”865″ img_width=”25″ pos=”left”]

Quản lý WordPress toàn diện

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”865″ img_width=”25″ pos=”left”]

HTTP/2 tự động kích hoạt

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”865″ img_width=”25″ pos=”left”]

Lưu cache mạnh mẽ

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”menu”]

Gói WordPress Hosting v3 không phù hợp với bạn?

[row h_align=”center”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[button text=”Xem thêm Managed WordPress Hosting” color=”secondary” style=”outline” radius=”10″ expand=”0″]

[/col]

[/row]

[/section]
[scroll_to title=”1″]

[section label=”Các tính năng của WordPress Hosting v3 mà bạn không thể từ chối” bg_overlay=”rgb(243, 243, 243)”]

Các tính năng của WordPress Hosting v3 mà bạn không thể từ chối

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

Cảnh báo tự động qua Email

Chức năng cảnh báo sớm tới Email sẽ giúp bạn xử lý các vấn đề về mã độc, tài nguyên của Hosting kịp thời và hiệu quả (tuỳ chọn).

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

Tự động sao lưu dữ liệu

Chức năng cảnh báo sớm tới Email sẽ giúp bạn xử lý các vấn đề về mã độc, tài nguyên của Hosting kịp thời và hiệu quả (tuỳ chọn).

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

Tự động sao lưu dữ liệu

Chức năng cảnh báo sớm tới Email sẽ giúp bạn xử lý các vấn đề về mã độc, tài nguyên của Hosting kịp thời và hiệu quả (tuỳ chọn).

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

Dịch vụ lưu trữ

Cảnh báo tự động qua Email

Chức năng cảnh báo sớm tới Email sẽ giúp bạn xử lý các vấn đề về mã độc, tài nguyên của Hosting kịp thời và hiệu quả (tuỳ chọn).

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

Dịch vụ lưu trữ

Cảnh báo tự động qua Email

Chức năng cảnh báo sớm tới Email sẽ giúp bạn xử lý các vấn đề về mã độc, tài nguyên của Hosting kịp thời và hiệu quả (tuỳ chọn).

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

Cảnh báo tự động qua Email

Chức năng cảnh báo sớm tới Email sẽ giúp bạn xử lý các vấn đề về mã độc, tài nguyên của Hosting kịp thời và hiệu quả (tuỳ chọn).

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”350px” bg_color=”rgb(255,255,255)”]

[text_box width=”100″ position_x=”50″ position_y=”50″]

CAM KẾT HÀI LÒNG

Hoàn tiền trong vòng 30 ngày

Thoả thuận sử dụng:link

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”993″]

[/col]

[/row]

[/section]
[scroll_to title=”2″]

[section label=”dịch vụ đi kèm” bg_overlay=”rgb(243, 243, 243)”]

[row h_align=”center”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”350px” bg=”995″ bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0)”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

This is a simple banner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ divider=”0″ align=”center”]

Được hỗ trợ bảng điều khiển Plesk cho Hosting WordPress

WordPress Toolkit là công cụ quản lý toàn diện dành cho WordPress được Mắt Bão tích hợp sẵn vào WordPress Hosting. Với công cụ này, bạn có thể dễ dàng thực hiện các tác vụ như: Cài đặt WordPress, cài đặt giao diện, quản lý danh sách trình cắm (plugin), kiểm tra và sửa lỗi bảo mật, nhân bản website, quản lý cập nhật WordPress,… Chưa hết, WordPress ToolKit còn là công cụ hiệu quả dành cho các nhà phát triển có nhu cầu quản lý nhiều website WordPress cùng lúc (Managed WordPress Multisite). Các công cụ tự động hóa ngày càng được ưa chuộng giúp doanh nghiệp giảm bớt thời gian cũng như gánh nặng chi phí để chăm sóc cho website.

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

Trang bị Imunify360 để bảo đảm an toàn cho hosting của bạn

Imunify360 là một trong những sản phẩm bảo mật thông minh và tiên tiến nhất hiện nay. Với cơ chế tự học (AI) dựa trên báo cáo từ các máy chủ trên toàn cầu, giải pháp này giúp bảo vệ website của bạn tránh bị nhiễm và phát tán mã độc, ngăn chặn tin tặc (hacker) tiếp cận đến máy chủ,… qua đó giúp website của bạn trở nên an toàn hơn bao giờ hết. Imunify360 hoạt động liên tục mà không làm ảnh hưởng đến tài nguyên của máy chủ và nay đã được Mắt Bão tích hợp ngay trên bảng điều khiển (control panel) của Hosting. Vì thế, bạn có thể dễ dàng chủ động theo dõi các kết quả đã được báo cáo về những tập tin bị nhiễm mã độc (malware), tập tin đã bị cách ly (để tránh thực thi gây nguy hại đến website của bạn).

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”350px” bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0)”]

[text_box text_color=”dark” width=”100″ width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″ text_align=”left”]

[ux_image id=”1010″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”BẢNG GIÁ” bg_overlay=”rgba(231, 231, 231, 0.5)”]

[tabgroup title=”Bảng so sánh” nav_size=”xlarge” align=”center”]

[tab title=”Gói dịch vụ WordPress v3″]

[row]

[col span__sm=”12″]

Tiết Kiệm Cơ Bản Cửa Hàng Doanh Nghiệp Cao Cấp Tối Ưu
Website 1 1 2 3 3 5
Lưu trữ SSD ENT 2 GB 5 GB 10 GB 15 GB 20 GB 40 GB
Cơ sở dữ liệu (MySQL/ MariaDB) 1 1 4 6 8 10
Băng thông 30 GB Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Tùy chọn ví trí đặt máy chủ

Miễn phí tên miền năm đầu .com/.online .com/.online .com/.online .com/.online
Khu vực thử nghiệm 2 3 3 5
Alias Domain (Park domain) Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Quản lý Multisite
Giao diện WordPress bản quyền 5 10 20 30 40 50
Trình cắm: WP Helper Cao cấp
WebCache Cao cấp
Redis cache
Phần mềm cách ly mã độc
SSL và HTTP/2 tự động
Tùy chọn Multi-PHP (5.6 – 7.4)
Hỗ trợ kỹ thuật WordPress
Sao lưu chủ động
Sao lưu tự động
Các bản sao lưu được lưu trữ 1 1 1 1 1 1
MUA NGAY MUA NGAY MUA NGAY MUA NGAY MUA NGAY MUA NGAY

[/col]

[/row]

[/tab]
[tab title=”Tab 2 Title”]

[/tab]
[tab title=”Tab 3 Title”]

[/tab]
[tab title=”Tab 3 Title”]

[/tab]

[/tabgroup]

[/section]
[section bg=”407″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.5)”]

Chúng tôi hỗ trợ bạn 24/7. Hãy liên lạc với chúng tôi theo số 028 9996 8688

[/section]
[section label=”Câu hỏi thường gặp”]

[row]

[col span__sm=”12″]

Câu Hỏi Thường Gặp

[accordion]

[accordion-item title=”Cloud WordPress Hosting phiên bản v3 có gì khác biệt gì so với phiên bản 2019?”]

Có, với phiên bản WordPress Hosting v3, ngoài việc giữ nguyên những tính năng được người dùng ưu chuộng tại phiên bản 2019, chúng tôi còn phát triển thêm một số tính năng mới, đồng thời tối ưu thêm khả năng bảo mật, tốc độ cho WebServer hoạt động tốt nhất trên nền tảng WordPress 5.0 trở lên. Có thể kể đến:

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Tại sao tôi chọn Cloud WordPress Hosting v3?”]

Khi bạn sử dụng dịch vụ Cloud WordPress Hosting tại Mắt Bão, bạn sẽ được hỗ trợ bởi các đội ngũ WordPress chuyên nghiệp trên 10 năm kinh nghiệm, mang đến cho bạn dịch vụ WordPress hoàn hảo:

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Nếu tôi có một trang WordPress được lưu trữ tại nhà cung cấp khác, tôi có thể di chuyển về máy chủ WordPress Hosting v3 được không?”]

Chắc chắn được. Các chuyên gia WordPress của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn di chuyển dữ liệu website từ máy chủ cũ đến máy chủ WordPress Hosting v3 tại Mắt Bão giúp bạn nhanh chóng và an toàn dữ liệu nhất..

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Máy chủ ở Việt Nam và Singapore khác nhau như thế nào?”]

Tuỳ thuộc vào lượng truy cập website tại các quốc gia khác nhau mà khách hàng có thể lựa chọn máy chủ theo tiêu chí phù hợp với nhu cầu.
Ví dụ: Lượng khách hàng truy cập chủ yếu từ VN thì nên chọn máy chủ VN, lượng khách hàng truy cập chủ yếu ở ngoài VN thì bạn nên chọn máy chủ ở Singapore để đảm bảo đường truyền ổn định nhất.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Tôi đang sử dụng Hosting Linux hoặc WordPress Hosting 2019. Tôi có thể chuyển sang WordPress Hosting v3 không?”]

Hoàn toàn được. Bạn hãy liên hệ ngay với đội ngũ chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ chuyển đổi/ nâng cấp gói. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục chuyển đổi, các chuyên gia WordPress của Mắt Bão sẽ hỗ trợ bạn chuyển toàn bộ website WordPress lên hệ thống máy chủ WordPress Hosting v3 nhanh chóng và đảm bảo an toàn cho dữ liệu của bạn.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Tôi có thể thay đổi gói WordPress Hosting v3 theo nhu cầu sử dụng của mình hay không?”]

Có, Mắt Bão cung cấp nhiều gói WordPress Hosting v3 phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng. Bạn có thể liên hệ đội ngũ chăm sóc khách hàng của Mắt Bão để thực hiện thay đổi gói phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Ngay sau khi đăng ký sử dụng dịch vụ WordPress Hosting v3, tôi phải làm gì?”]

Đầu tiên, bạn vui lòng đăng nhập vào trang https://id.matbao.net để thực hiện kích hoạt dịch vụ với tên miền của bạn (xem hướng dẫn tại đây). Ngay sau khi bạn kích hoạt dịch vụ thành công, kỹ thuật chúng tôi sẽ liên hệ qua số điện thoại của bạn để hỗ trợ các bước ban đầu, điều này sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ. Các công việc mà kỹ thuật WordPress sẽ giúp bạn ban đầu như sau:

Bạn cũng có thể liên lạc với kỹ thuật chúng tôi bất cứ lúc nào, thông qua 2 kênh: Tổng đài 19001830 (phím số 4) hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ (ticket). Kỹ thuật WordPress chúng tôi luôn túc trực 24/7/365.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Tôi có được quyền quản trị Hosting không?”]

Mắt Bão cung cấp đến bạn toàn quyền quản trị Hosting bao gồm cơ sở dữ liệu của bạn đang lưu trữ. Bạn có thể quản lý thông qua Bảng điều khiển (Control Panel) mà chúng tôi đã tích hợp sẵn ngay trên hệ thống WordPress Hosting v3.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Tôi có thể cập nhật phiên bản WordPress của mình như thế nào?”]

Thông qua công cụ WordPress Toolkit mà chúng tôi đã tích hợp sẵn trên Bảng điều khiển của Hosting, website WordPress của bạn sẽ được cập nhật phiên bản mới nhất. Bạn cũng có thể cài đặt WordPress với các phiên bản khác nhau từ WordPress.org. Phiên bản được khuyến nghị sử dụng trên WordPress Hosting v3 là WordPress 5.0 trở lên.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Tôi có thể lưu trữ website khác ngoài mã nguồn WordPress trên máy chủ WordPress Hosting v3 hay không?”]

Không. Vì hệ thống máy chủ được chúng tôi thiết kế nhằm tối ưu cho các website mã nguồn WordPress, đặc biệt với phiên bản WordPress từ 5.0 trở lên.

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col]

[/row]

[/section]

Thiết Kế Website Dịch vụ lưu trữ Dịch vụ lưu trữ Dịch vụ lưu trữ Dịch vụ lưu trữ Dịch vụ lưu trữ Dịch vụ lưu trữ Dịch vụ lưu trữ Dịch vụ lưu trữ Dịch vụ lưu trữ Dịch vụ lưu trữ Dịch vụ lưu trữ Dịch vụ lưu trữ Dịch vụ lưu trữ Dịch vụ lưu trữ Dịch vụ lưu trữ Dịch vụ lưu trữ Dịch vụ lưu trữ Dịch vụ lưu trữ Dịch vụ lưu trữ Dịch vụ lưu trữ Dịch vụ lưu trữ Dịch vụ lưu trữ Dịch vụ lưu trữ Dịch vụ lưu trữ