Hướng dẫn sử dụng giao diện sahifa – Cách bật tắt fly box trong bài viết

Fly box trong bài viết là gì? Là một cửa sổ / một ô hiển thị tóm tắt bài viết, xuất hiện khi bạn đọc đến cuối một bài viết nào đó, nhằm gợi ý các bài viết khác cho bạn tiếp tục click vào để đọc. Nói cách khác, fly box trong bài viết là chiếc hộp chứa bài viết khác, bay ra màn hình khi bạn đọc xong 1 bài viết nhất định.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách để có được như thế.

Đầu tiên chúng ta vào menu ở trang admin vào “Sahifa”>”Posts Settings” và tìm tới mục “fly check also box”

Hướng dẫn sử dụng giao diện sahifa - Cách bật tắt fly box trong bài viết

Tiếp theo chúng ta bật phần “Check Also Box”.

Check Also Box Position: vị trí xuất hiện của Box

Number of posts to show: số lượng bài viết xuất hiện.

Query Type: hiện bài viết theo …

Sau khi đó nhấn “Save Changes” lên thì sẽ được giao diện như thế này:

Hướng dẫn sử dụng giao diện sahifa - Cách bật tắt fly box trong bài viết

Chúng ta đã bật được nó lên rồi đó.

Nếu có bất kì thắc mắc nào, vui lòng liên hệ HiTime Chuyên Thiết Kế và Quản lý Website hoặc HiTime Website Design.

Tham khảo thêm:
Hướng dẫn cài đặt Xampp
Hướng dẫn chỉnh sửa Header cho website wordpress

Call Now