Cách chỉnh sửa bài viết liên quan – Hướng dẫn sử dụng giao diện sahifa

Để chỉnh sửa bài viết liên quan, đầu tiên chúng ta vào menu ở trang admin vào “Sahifa”>”Posts Settings” và tìm tới mục “Related Posts Settings” và bật “Related Posts” để có thể hiển thị bài viết.

Cách chỉnh sửa bài viết liên quan -  Hướng dẫn sử dụng giao diện sahifa
Cách chỉnh sửa bài viết liên quan

Related Posts Position: vị trí hiển thị (trển hoặc dưới)

Number of posts to show: số lượng bài viết hiển thị

Number of posts to show in Full width pages: số lượng bài viết hiển thị khi trang web toàn độ rộng (là khi trang không bị giới hạn bởi bất cứ thứ gì)

Query Type: hiện bài viết theo …

Sau khi đó nhấn “Save Changes” lên thì sẽ được giao diện như thế này:

Cách chỉnh sửa bài viết liên quan -  Hướng dẫn sử dụng giao diện sahifa

Giao diện khi bật Related Posts Settings

Video hướng dẫn:

Nếu có bất kì thắc mắc nào, vui lòng liên hệ HiTime Chuyên Thiết Kế và Quản lý Website hoặc HiTime Website Design.

Tham khảo thêm:
Hướng dẫn cài đặt Xampp
Hướng dẫn chỉnh sửa Header cho website wordpress

Call Now