Hướng dẫn sử dụng giao diện sahifa – Cách thêm form liên hệ vào Sidebar

Bạn có thể để bất cứ thành phần nào của web ở vị trí sidebar. Và nếu bạn muốn thêm form liên hệ vào sidebar , thì dưới đây là các bước để làm điều đó

Để có thể tạo 1 form ta vào plugin > cài mới (Add New) tìm tới plugin “Contact Form 7” và cài đặt để có thể chỉnh được form cho trang website.

Hướng dẫn sử dụng giao diện sahifa - Cách thêm form liên hệ vào Sidebar

Sau khi đã cài đặt plugin xong ta bắc đầu các bước thêm form

Bước 1: Tạo Form liên hệ

Ta vào Contact > Add New để tạo form sau khi đã cài xong ta nhấn “Save” để lưu lại form vừa tạo.

Hướng dẫn sử dụng giao diện sahifa - Cách thêm form liên hệ vào Sidebar

Để cấu hình cho form chúng ta có thể xem bài viết cấu hình Contact Form 7 của hitime, tiếp chúng ta sẽ thêm form vào sidebar.

Bước 2: Thêm Form liên hệ vào sidebar.

Chúng ta vào Appearance>Widgets và nó sễ hiện ra giao diện để chúng ta có thể thêm Form liên hệ vào sidebar.

Hướng dẫn sử dụng giao diện sahifa - Cách thêm form liên hệ vào Sidebar

Để thêm form vào ta chọn text>Add Widgets  để thêm vào sidebar

Hướng dẫn sử dụng giao diện sahifa - Cách thêm form liên hệ vào Sidebar

Tiếp theo ta điền nội dung cần hiển thị vào Widgets này.

Hướng dẫn sử dụng giao diện sahifa - Cách thêm form liên hệ vào Sidebar

Sau khi đã điền đầy đủ nội dung ta nhấn lưu(Save) và ra trang chính nó sẽ hiển thị như thế này.

Hướng dẫn sử dụng giao diện sahifa - Cách thêm form liên hệ vào Sidebar

Video liên hệ:

Nếu có bất kì thắc mắc nào, vui lòng liên hệ HiTime Chuyên Thiết Kế và Quản lý Website hoặc HiTime Website Design.

Tham khảo thêm:
Hướng dẫn cài đặt Xampp
Hướng dẫn chỉnh sửa Header cho website wordpress

Call Now