Hướng dẫn sử dụng giao diện sahifa – Cách thêm liên kết mạng xã hội vào trang web

Bạn có một số trang mạng xã hội và bạn muốn thêm liên kết mạng xã hội vào trang web của mình. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện nhé.

Dầu tiên bạn vào Appearance>Widgets tìm “Sahifa – Social Icons” và kéo vào Primary Widget Area 

Hướng dẫn sử dụng giao diện sahifa - Cách thêm liên kết mạng xã hội vào trang web

Tiếp theo chúng ta cài đặt:

Hướng dẫn sử dụng giao diện sahifa - Cách thêm liên kết mạng xã hội vào trang web

Giờ để có thể thêm link và nhiều icon khác chúng ta vào Sahifa>Social Networking tìm tới phần Social Networking

Hướng dẫn sử dụng giao diện sahifa - Cách thêm liên kết mạng xã hội vào trang web

Tiếp theo các bạn copy link liên kết mạng xã hội và bỏ vào ô tương ứng.

Hướng dẫn sử dụng giao diện sahifa - Cách thêm liên kết mạng xã hội vào trang web

Rồi sau đó chúng ta nhấn Save Changes hoàn thành quá trình thêm.Và đây là giao diện hiển thị khi hoàn thành.

Hướng dẫn sử dụng giao diện sahifa - Cách thêm liên kết mạng xã hội vào trang web

Video hướng dẫn:

Nếu có bất kì thắc mắc nào, vui lòng liên hệ HiTime Chuyên Thiết Kế và Quản lý Website hoặc HiTime Website Design.

Tham khảo thêm:
Hướng dẫn cài đặt Xampp
Hướng dẫn chỉnh sửa Header cho website wordpress

Call Now