Hướng dẫn custom và hiển thị slider blog trên trang web

Để hiển thị danh sách bài viết trên trang web chúng ta có nhiều cách , hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hiển thị slider blog và tùy chỉnh nó theo ý của mình.

Các bạn cần chuẩn bị vài bài viết trước khi làm. Các bạn vào UX builder và chọn phần blog post

Hướng dẫn custom và hiển thị slider blog trên trang web

Sau khi chọn xong thì bảng điều khiển của blog hiện ra.

Hướng dẫn custom và hiển thị slider blog trên trang web
  • Style : kiểu hiển thị của blog
  • Type: này các bạn sẽ chọn kiểu là slider hay cột
  • Columns : số cột hiển thị
  • Category: danh mục
  • Totals post: số blog hiển thị lên

Đó là sơ lược về cách hiển thị blog, các bạn có thể tùy chỉnh theo ý thích cá nhân. Chúc các bạn thành công !!!

Nếu có bất kì thắc mắc nào, vui lòng liên hệ HiTime Chuyên Thiết Kế và Quản lý Website hoặc HiTime Website Design.

Tham khảo thêm:
Hướng dẫn cài đặt Xampp
Hướng dẫn chỉnh sửa Header cho website wordpress

Call Now