Trong Sahifa để có thể canh lề cho một bài viết ta phải thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Cài đặt plugin

Để có thể canh đều hai lề cho bài viết ta vào plugin > add new và cài đặt TinyMCE để

có thể chỉnh lề cho bài viết.

Bước 2: Thêm nút canh hai lề cho menu chỉnh sủa

Để thêm nút canh hai lề ta vào phần cài đặt (Settings) > TinyMCE Advanced > Editor Settings.

Tiếp theo ta nhấn gữi căn hai lề (jusfity) từ phần Unused Button bỏ vào Toolbars for the classic Editor.

Sau khi kéo tha ta kiểm tra lại đã có hay không nếu không ta kéo thả lại còn đã có thì chúng ta nhấn Save Changes rồi bắc đầu chỉnh sử bài viết.

Bước 3: Bắt đầu chỉnh sửa

Ta vào bài viết (Posts) và chọn bài viết cần chỉnh sử. Tiếp theo ta chọn(bôi đen) đoạn văn bản cần chỉnh rồi nhấn vào nút căn hai lề.

Sau khi chỉnh sửa xong chúng ta nhấn vào Cập nhập (Update)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *