Hướng dẫn sử dụng giao diện sahifa – Canh lề cho bài viết

Trong Sahifa để có thể canh lề cho bài viết ta phải thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Cài đặt plugin

Để có thể canh lề cho bài viết đều hai bên, ta vào plugin > add new và cài đặt TinyMCE để

có thể canh lề cho bài viết.

Canh lề cho bài viết

Bước 2: Thêm nút canh hai lề cho menu chỉnh sủa

Để thêm nút canh hai lề ta vào phần cài đặt (Settings) > TinyMCE Advanced > Editor Settings.

Canh lề cho bài viết

Tiếp theo ta nhấn gữi căn hai lề (jusfity) từ phần Unused Button bỏ vào Toolbars for the classic Editor.

Canh lề cho bài viết

Sau khi kéo tha ta kiểm tra lại đã có hay không nếu không ta kéo thả lại còn đã có thì chúng ta nhấn Save Changes rồi bắc đầu chỉnh sử bài viết.

Canh lề cho bài viết

Bước 3: Bắt đầu chỉnh sửa

Ta vào bài viết (Posts) và chọn bài viết cần chỉnh sử. Tiếp theo ta chọn(bôi đen) đoạn văn bản cần chỉnh rồi nhấn vào nút căn hai lề.

Canh lề cho bài viết

Sau khi chỉnh sửa xong chúng ta nhấn vào Cập nhập (Update)

Video hướng dẫn:

Nếu có bất kì thắc mắc nào, vui lòng liên hệ HiTime Chuyên Thiết Kế và Quản lý Website hoặc HiTime Website Design.

Tham khảo thêm:
Hướng dẫn cài đặt Xampp
Hướng dẫn chỉnh sửa Header cho website wordpress

Call Now