Hướng dẫn sử dụng giao diện sahifa – Thêm nút chia sẻ mạng xã hội trong bài viết

Để có thể chia sẻ một bài viết lên mạng xã hội nào đó. Thì chúng ta sẽ thêm nút chia sẻ mạng xã hội trong website. Sau đây HiTime sẽ hướng dẫn thêm các nút chia sẻ mạng xã hội trong bài viết.

Đ ầu tiên chúng ta vào Sahifa>Posts Settings kéo chuột tới phần Share Post Settings để có thể thêm các nút chia sẻ vào trong một bài viết

Hướng dẫn sử dụng giao diện sahifa - Thêm nút chia sẻ mạng xã hội trong bài viết

truy cập vào nơi chỉnh sửa

Để có thể thêm nút chia sẻ mạng xã hội, thì chúng ta sẽ bật nó lên và nhấn “Save Chaner” để lưu lại.

Hướng dẫn sử dụng giao diện sahifa - Thêm nút chia sẻ mạng xã hội trong bài viết

Sau khi bật lên chúng ta sẽ có các nút như sau:

Hướng dẫn sử dụng giao diện sahifa - Thêm nút chia sẻ mạng xã hội trong bài viết

Còn nếu không muốn hiển thị thì chúng ta sẽ tắt nó đi.

Nếu có bất kì thắc mắc nào, vui lòng liên hệ HiTime Chuyên Thiết Kế và Quản lý Website hoặc HiTime Website Design.

Tham khảo thêm:
Hướng dẫn cài đặt Xampp
Hướng dẫn chỉnh sửa Header cho website wordpress

Call Now