Hướng dẫn 3 bước Thay đổi font chữ website – sử dụng giao diện sahifa

Font chữ là một trong số những yếu tố quan trọng tạo nên tính thẩm mỹ của website, cần biết cách đổi font chữ website khi cần thiết, Để phù hợp với phong cách thiết kế riêng của web.

Để có thể thay đổi font chữ trong sahifa chúng ta sẽ thực hiện theo các bước sau đây.

Bước 1: Vào giao diện chỉnh font chữ của sahifa

Để có thể chỉnh được thay đổi font chữ website ta vào sahifa > typography sau đó kéo chuột xuống dưới giao diện chỉnh sử sẽ hiện ra.

Hướng dẫn sử dụng giao diện sahifa - Thay đổi font chữ website
Hướng dẫn Thay đổi font chữ website - sử dụng giao diện sahifa

Giao dện chỉnh sửa font

Bước 2: Chỉnh font

Hướng dẫn Thay đổi font chữ website - sử dụng giao diện sahifa

Để chỉnh font cho phần nào ta chỉ cần chọn và chỉnh phần đó.

Hướng dẫn Thay đổi font chữ website - sử dụng giao diện sahifa

Sau khi thay đổi xong ta nhấp vào “Save Changes” để có thể lưu lại tùy chỉnh.

Video hướng dẫn:

Nếu có bất kì thắc mắc nào, vui lòng liên hệ HiTime Chuyên Thiết Kế và Quản lý Website hoặc HiTime Website Design.

Tham khảo thêm:
Hướng dẫn cài đặt Xampp
Cách Tạo 1 Page Trong Website Wordpres

Call Now