3 Cách sửa lỗi upload file vượt quá giới hạn trong wordpress

1. Chỉnh sửa trong file functions.php trong Theme

Từ bảng điều khiển bạn truy cập Appearance > Editor > Tìm file functions.php và thêm đoạn code này vào dưới cùng sau đó lưu lại. Nhớ xóa Cache.

@ini_set( ‘upload_max_size’ , ’64M’ );

@ini_set( ‘post_max_size’, ’64M’);

@ini_set( ‘max_execution_time’, ‘300’ );

Hướng dẫn sửa lỗi upload file vượt quá giới hạn trong wordpress

2. Thêm giá trị vào file php.ini

Để thêm được đoạn Code bên dưới vào file php.ini thì bạn phải mở FileZilla ra và tìm File này ngay trong thư mục gốc của website. Nó ngang hàng với wp-admin, wp-content … Nếu bạn không thấy, hãy sử dụng Notepad ++ để tạo một file mới > cho đoạn Code bên dưới vào > Lưu lại với tên php.ini > Upload lên thư mục gốc của website.

upload_max_filesize = 64M

post_max_size = 64M

max_execution_time = 300

3. Sử dụng File .htaccess để chỉnh sửa lỗi upload file vượt quá giới hạn

Nếu như 2 cách trên vẫn chưa được thì bạn hãy thêm đoạn Code bên dưới vào File .htaccess trong như mục gốc trên website của bạn. Cách làm như với file php.ini bên trên.

php_value upload_max_filesize 64M

php_value post_max_size 64M

php_value max_execution_time 300

php_value max_input_time 300

Hướng dẫn sửa lỗi upload file vượt quá giới hạn trong wordpress

Bên trên là 3 cách đơn giản nhất để bạn tăng tối đa Kích thước Upload File trong WordPress. Chúc các bạn thành công

Nếu có bất kì thắc mắc nào, vui lòng liên hệ HiTime Chuyên Thiết Kế và Quản lý Website hoặc HiTime Website Design.

Tham khảo thêm:
10 Cách đặt tên thương hiệu cho Startup khởi nghiệp
Hướng dẫn tạo form liên hệ bằng CF7

Call Now