Hướng dẫn sử dụng Accordion

Accordions là một tính năng rất phổ biến trên internet. Họ cho phép trình bày tối đa nội dung trong một không gian giảm. Nói chung, chúng ở dạng menu thả xuống được hiển thị lần lượt sau một cú nhấp chuột.