Cách tạo button và chỉnh sửa 1 button

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo button và chỉnh sửa 1 button đẹp mắt. Button trong website phải đẹp mắt thì website mình mới trở nên sinh động và hấp dẫn trong mắt người dùng.