Tag Archives: danh mục bài viết

Tạo và quản lý danh mục bài viết trong wordpress

Bạn sáng tạo nội dung một bài blog trên website của mình bằng tất cả kinh nghiệm và chuyên môn. Để quản lý danh mục bài viết đó 1 cách rõ ràng thì chúng ta cần có danh mục. Danh mục là cái giúp chúng ta phân loại ra bài viết theo chủ đề và theo từng nội dung. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo chuyên mục cho bài viết và quản lí nó 1 cách hiệu quả.

Call Now