Tag Archives: đổi password tài khoản admin

3 Bước đổi password tài khoản admin của trang web wordpress

Khi chuyển nhượng quyền sở hữu, hoặc thay thế nhân sự admin, hay chuyển giao Website từ dịch vụ làm web, chúng ta cần thay đổi password tài khoản admin của trang web. Vậy làm thế nào để thay đổi được Password tài khoản admin?

Call Now