Tag Archives: gắn link

Hướng dẫn chèn link cho các thành phần trong website wordpress

Chèn link liên kết có thể hiểu là chèn 1 đường dẫn vào 1 đoạn text hay là 1 button để tương tác qua lại giữa các trang web, link ở đây là các đường dẫn chúng ta sẽ gắn vào và nó có thể là link liên kết trong nội bộ trang web hay là đường dẫn của 1 trang web nào đó ở ngoài.

Call Now