Thiết kế giao diện người dùng là gì?

Một trong số các cụm từ thường được nhắc đến khi nói đến website chính là giao diện người dùng. Vậy giao diện người dùng và thiết kế giao diện người dùng là gì?