Tag Archives: icon box

Hướng dẫn cách sử dụng icon box

Icon box là gì? Một số thứ mà các bạn muốn mô tả rõ ràng và sinh động hơn thì chúng ta sử dụng những icon và ở dưới sẽ là những dòng mô tả để biểu diễn cho 1 hành động hay 1 dịch vụ của nhà cung cấp. Flatsome cho ta 1 tùy chọn đó là Icon Box.

Call Now