Chỉ 2 Bước thay đổi khung search cho trang web

Thay đổi khung Search là 1 chức năng gần như là không thể thiếu trong 1 website thương mại điện tử. Vì vậy website các bạn có chức năng này, giờ Hitime sẽ hướng dẫn cho các…