Tag Archives: lỗi trùng port trong xampp

Hướng dẫn khác phục lỗi trùng port khi cài đặt Xampp

Với những người mới bắt đầu sử dụng Xampp việc lỗi trùng Port với các phần mềm khác gây ra rất nhiều khó khăn, và một trong những lỗi mà mọi người thường mắc khi cài đặt Xampp là lỗi trùng port 433 và 80. Nếu bạn cũng đang gặp vấn đề này mà chưa biết phải xử lý thế nào, hãy đọc hết và làm theo bài viết nhé, HiTime sẽ hướng dẫn giúp bạn chỉnh sửa lỗi trùng Port trong Xampp.

Call Now