Cách thêm nút gọi điện trên website WordPress

Thêm nút gọi điện là một hình thức phổ biến trên website hiện giờ. Nút gọi điện trên website cho phép khách hàng dễ dàng liên lạc với bạn khi cần. Nó nhanh gọn hơn là điền vào contact form rồi gửi đi…