Tag Archives: tạo bộ lọc

Hướng dẫn tạo bộ lọc sản phẩm cho trang cửa hàng

Trong trang danh mục sản phẩm, mình nên tạo bộ lọc cho sản phẩm theo giá, thuộc tính,… Bộ lọc sẽ giúp khách hàng dễ dàng tìm được sản phẩm phù hợp với nhu cầu. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách tạo bộ lọc sản phẩm theo giá và thuộc tính.

Call Now