Cách tạo 1 page trong website Wordpres

Tương tự tính năng Posts trong WordPress để đăng bài viết, ở bài viết này Hitime sẽ cho bạn biết cách tạo 1 page trong website, Pages trong WordPress là gì? Pages khác Posts ở chỗ nào? Và cách sử dụng tính năng Pages trong WordPress.