Tag Archives: tên thương hiệu

Tên thương hiệu – Cách để có tên website đẹp (Phần 1)

Hiện nay, với rất nhiều thương hiệu trên thế giới, ngày càng khó tìm một tên thương hiệu độc đáo. Nhưng rõ ràng, việc đặt tên thương hiệu là một bước đi quan trọng trong xây dựng thương hiệu.

Call Now