[ux_banner height=”650px” bg=”723″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.13)”] [text_box width=”50″ animate=”fadeInLeft” position_x=”0″ position_y=”70″]

HiTime Technology Corporation

[follow style=”small” facebook=”x” instagram=”x” twitter=”x” linkedin=”x” email=”x”] [/text_box] [/ux_banner] [section label=”THông điệp”] [row] [col span__sm=”12″] [divider width=”50px” height=”2px” color=”rgb(111, 166, 212)”]

THÔNG ĐIỆP CỦA HITIME

[/col] [/row] [row h_align=”right”] [col span=”4″ span__sm=”12″]

Kể từ khi thành lập năm 2017, chúng tôi đã trở thành công ty dịch vụ CNTT đang phát triển tại Việt Nam. Được thúc đẩy bởi niềm đam mê và làm việc chăm chỉ, chúng tôi giúp khách hàng của chúng tôi xây dựng các doanh nghiệp mạnh hơn, nhanh nhẹn và sáng tạo hơn.

[/col] [col span=”4″ span__sm=”12″]

Là một tổ chức được xây dựng trên các nền tảng có sẵn, HiTime mang công nghệ tới gần bạn với phương châm đơn giản hóa cho khách hàng sử dụng, giải pháp của chúng tôi là làm sao để mang lại cho khách hàng có kết quả công việc Kinh doanh.

[/col] [/row] [gap height=”400px”] [/section] [section label=”Banners” bg_color=”#273647″] [row] [col span__sm=”12″ margin=”-390px 0px 0px 0px”] [row_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”360px” bg=”808″ bg_color=”rgb(250, 250, 250)”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”500px” bg=”801″ bg_color=”rgb(250, 250, 250)” bg_pos=”60% 88%”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”65″]

Mong được làm việc với bạn

Nguyễn Hoàng Chương

Chief Executive Officer

[/text_box] [/ux_banner] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/section] [section label=”Text Blocks” bg_color=”#273647″ dark=”true” padding=”80px”] [row style=”large”] [col span__sm=”12″ margin=”0px 0px -20px 0px”] [title text=”01″ color=”rgb(74, 193, 147)” margin_top=”5px” margin_bottom=”5px” size=”80″] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

Tầm nhìn

[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược phát triển bền vững HiTime có 2 “Tầm nhìn” như sau:

[/col] [/row] [row style=”large”] [col span__sm=”12″ padding=”60px 0px 0px 0px” margin=”0px 0px -20px 0px”] [title text=”02″ color=”rgb(74, 193, 147)” margin_top=”5px” margin_bottom=”5px” size=”80″] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

Sứ mệnh

[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

HiTime với “Sứ mệnh” là cung cấp các giải pháp Công nghệ nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh cho Doanh nghiệp Việt.

[/col] [/row] [row style=”large”] [col span__sm=”12″ padding=”60px 0px 0px 0px” margin=”0px 0px -20px 0px”] [title text=”03″ color=”rgb(74, 193, 147)” margin_top=”5px” margin_bottom=”5px” size=”80″] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

Giá trị cốt lõi

[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

4 “Giá trị cốt lỗi” của HiTime là:

“Trung thực – Nhanh chóng – Nhiệt huyết – Sáng tạo – Hiệu quả”

[/col] [/row] [gap height=”80px”] [/section] [section label=”team” padding=”0px”] [ux_banner height=”200px” bg_color=”rgb(242, 245, 247)” bg_overlay=”rgba(190, 190, 190, 0.2)”] [text_box text_color=”dark” width=”49″ width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″ text_align=”left”]

ĐỘI NGŨ Hitime

[/text_box] [/ux_banner] [row label=”Team Member 1″ style=”large” v_align=”middle” h_align=”center”] [col span=”4″ span__sm=”10″ span__md=”5″ padding=”0px 20px 40px 0px” bg_color=”#446084″] [row_inner style=”collapse”] [col_inner span__sm=”12″ margin=”-20px 0px 0px -20px”] [ux_image id=”745″] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”5″ margin=”0px 0px 40px 0px” align=”center”]

Chief Executive Officer

Nguyễn Hoàng Chương

 
[gap height=”10px”]

chuongnh@hitime.vn
+8490 372 5050

[/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-medium”] [gap] [/col] [/row] [row label=”Team Member 2″ style=”large” v_align=”middle” h_align=”center”] [col span=”4″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-medium”] [gap] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”5″ margin=”0px 0px 40px 0px” align=”center”]

Marketing Staff

Vũ Thị Kim Oanh

[gap height=”10px”]
oanh.vu@hitime.vn

+8428 999 68688 (Phím 1)

 
[/col] [col span=”4″ span__sm=”10″ span__md=”5″ force_first=”small” padding=”0px 0px 40px 20px” bg_color=”#1faea8″] [row_inner style=”collapse”] [col_inner span__sm=”12″ margin=”-20px 0px 0px 20px”] [ux_image id=”746″] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [row label=”Team Member 3″ style=”large” v_align=”middle” h_align=”center”] [col span=”4″ span__sm=”10″ span__md=”5″ padding=”0px 20px 40px 0px” bg_color=”rgb(55, 55, 55)”] [row_inner style=”collapse”] [col_inner span__sm=”12″ margin=”-20px 0px 0px -20px”] [ux_image id=”1569″] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”5″ margin=”0px 0px 40px 0px” align=”center”]

Technical staff

Trần Hữu Phước

[gap height=”10px”]

phuoc.tran@hitime.vn
+8428 999 68688 (Phím 2)

[/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-medium”] [gap] [/col] [/row] [/section] [section label=”Timeline: Vertical”] [ux_banner height=”200px” bg_color=”rgb(242, 245, 247)” bg_overlay=”rgba(190, 190, 190, 0.2)”] [text_box text_color=”dark” width=”49″ width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″ text_align=”left”]

QUY TRÌNH LÀM VIỆC

[/text_box] [/ux_banner] [row] [col span__sm=”12″] [row_inner label=”Time 1 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″] [featured_box img=”753″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(42, 51, 226)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(42, 51, 226)” color=”light”]

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu, thông tin từ khách hàng

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”] [/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 2 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(154, 208, 173)” color=”light”]

Bước 2: Lựa chọn tên miền – Web hosting

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”] [/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small”] [featured_box img=”754″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(154, 208, 173)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 3 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″] [featured_box img=”755″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(251, 201, 51)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(251, 201, 51)” color=”light”]

Bước 3: Thiết kế giao diện & Xây dựng tính năng

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”] [/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 4 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(249, 113, 104)” color=”light”]

Bước 4: Kiểm thử & Hoàn thiện website

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”] [/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small”] [featured_box img=”756″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(249, 113, 104)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 5 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″] [featured_box img=”755″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(0, 226, 14)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(0, 226, 14)” color=”light”]

Bước 5: Đào tạo sử dụng

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”] [/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 6 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(98, 210, 202)” color=”light”]

Bước 6: Bảo trì, nâng cấp website

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”] [/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small”] [featured_box img=”754″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(98, 210, 202)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/section]